Kontaktujte nás na +420 226 222 318 nebo skoly@isic.cz

Výdej průkazů

Zapojení do projektu „ISIC školám“ je pro školu zásadním krokem, který zjednoduší a zpřehlední školní administrativu a přinese škole celé spektrum výhod. Škola získá právo velmi flexibilně a rychle objednávat průkazy s čipem a spravovat jejich databázi. Průkaz ISIC je tak plně připraven fungovat jako školní identifikační karta pro každého. Několik stovek škol, zapojených v projektu ISIC školám, využívá průkazy ISIC jako školní a studentský průkaz, mnoho z nich také jako univerzální čipovou kartu v rámci svého systému.

Jak probíhá spolupráce?

Škola, která se rozhodne se do projektu zapojit, získá přístup do on-line apli kace NCDB, ve které se zakládají nové objednávky a kde má škola přehled o všech kartách a úkonech, které provádí. Buď přímo, nebo s pomocí školního softwaru (Bakaláři / Škola Online) do aplikace nahraje osobní data a fotografie zájemců o karty a odešle objednávku.

My poté karty vytiskneme a pošleme do týdne na školu spolu s fakturou. Pokud škola využívá čipy, může si z NCDB stáhnout tabulku s čísly čipů a rovnou je naimportovat do své databáze.

Objednávka revalidačních známek a duplikátů je ještě jednodušší – není třeba zadávat nové osobní údaje, stačí pouze v aplikaci vybrat zájemce.

Jak moc zatěžuje objednávání karet školní administrativu?

V případě správného nastavení systému je zátěž pro školu velmi malá; projekt ISIC školám může naopak škole práci ulehčit: převezmeme správu a výrobu školních průkazů, kompletně se postaráme o dodávku čipů, výrazně se zmenší nutnost vydávat papírová potvzení o studiu.