Kontaktujte nás na +420 226 222 318 nebo skoly@isic.cz

Mezinárodní průkaz studenta

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů.

Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, to již více než 60 let! Pro žáky základních škol existuje speciální varianta ISIC Scholar.

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě. ISIC je platný ve 130 zemích, takže jej můžete dohromady uplatnit na více než 125 000 místech, z toho Vás čeká přes 2 700 slev jenom v ČR.

Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií.

Základní platnost všech typů průkazů je 16 měsíců – od prvního září jednoho roku do konce prosince roku následujícího. Všechny karty, vydané v rámci tohoto cyklu, mají tedy stejnou platnost, bez ohledu na termín vystavení. V období září až prosinec se tak můžete setkat s platnými kartami ze dvou období, vydávají se však již jen karty s novou platností.

Karta_ISIC-SŠ2

Naprostá většina průkazů ISIC, vydávaných v České republice, má formu kombinovaného průkazu ISIC a průkazu studenta. Takový průkaz vydávají přímo školy, které jako jediné mají právo platnost svých karet prodlužovat pomocí revalidačních známek.

Kombinovaný průkaz studenta s licencí ISIC je vydáván na téměř všech veřejných VŠ, mnoha soukromých VŠ a na více než 395 středních škol po celé ČR. Jeho výhodou je jeho cena a systém prodlužování platnosti jednoduchým zakoupením revalidační známky bez nutnosti vyřizování všech formalit potřebných k vystavení nové karty ISIC.

Karty vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, karta do knihovny a mnohé další).

Která škola vydává zvýhodněné školní průkazy ISIC? Ceny karet na jednotlivých školách se mohou lišit.

ZJISTIT VÍC